Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy

Prawo jazdy to dla niektórych osób dokument niezbędny do codziennego funkcjonowania. Coraz więcej ludzi decyduje się na kurs nauki jazdy i przystąpienie do egzaminu. Do kursu może przystąpić osoba, która osiągnęła wiek wymagany w danej kategorii prawa jazdy i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do kierowania autem. Taka osoba może otrzymać prawo jazdy po odbyciu wymaganego szkolenia i zdaniu egzaminu z pozytywnym wynikiem. Istnieje wiele różnych kategorii prawa jazdy i warto je znać!

Różne kategorie prawa jazdy

  • Kategoria AM – uprawnia do kierowania motorowerem i lekkim czterokołowcem. Osoba musi mieć ukończone 14 lat. W przypadku, gdy osoba nie jest jeszcze pełnoletnia, może przystąpić do egzaminu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
  • Kategoria A1, A2, A – dotyczy kierowania motocyklem o określonej pojemności skokowej silnika i mocy oraz motocyklem trójkołowym. W zależności od danej kategorii, wymagany jest inny wiek.

  • Kategoria B – bardzo popularny typ prawa jazdy. Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym lub ciągnikiem rolniczym lub motocyklem o określonej mocy i pojemności skokowej silnika.
  • Kategoria B E – kierowca jest uprawniony do kierowania zespołem pojazdów.
  • Kategoria C – uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o masie powyżej 3,5 t, pojazdami określonymi w kategorii AM oraz ciągnikiem rolniczym.
  • Kategoria C E – dotyczy pojazdów samochodowych o określonej masie wraz z przyczepią i zespołu pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego i przyczepy.
  • Kategoria C1 – to uprawnienia do kierowania pojazdu samochodowego o danej masie, zespołu pojazdów, pojazdami z kategorii AM, ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.
  • Kategoria D – uprawnia do kierowania autobusem, zespołem pojazdów (autobus przyczepa lekka), pojazdami z kategorii AM oraz ciągnikiem rolniczym.
  • Kategoria D1 – uprawnia daną osobę do kierowania autobusem do przewozu maksymalnie 17 osób, zespołem pojazdów, pojazdami z kategorii AM i ciągnikiem rolniczym.Kategoria T – uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego wraz z przyczepą oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą.

.