Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera, nazwana tak od nazwiska jej odkrywcy, jest chyba jedną z najbardziej znanych chorób neurodegeneracyjnych (inaczej neurozwyrodnieniowych). Dotyka ona najczęściej osoby po ukończeniu 65. roku życia, wraz z wiekiem wzrasta też częstość jej występowania. Wśród pierwszych objawów choroby wymienia się trudności z pamięcią – zapamiętywaniem niedawnych wydarzeń. Z czasem może pojawić się utrata pamięci długotrwałej. Część chorych na chorobę Alzheimera cierpi też na wahania nastrojów, u niektórych występują stany depresyjne.

Część osób jest drażliwa i może przejawiać zachowania agresywne. Zachowanie części osób dotkniętych chorobą zmienia się. Objawy te, podobnie jak problemy z pamięcią, są często tłumaczone stresem. Wraz z rozwojem choroby upośledzeniu ulegają także inne funkcje – chorzy mogą mieć trudności z motoryką czy mową. Osoba chora na Alzheimera wymaga nie tylko leczenia farmakologicznego, ale także troskliwej opieki. Należy pamiętać, że jej zachowanie, nawet, jeśli jest nieprzyjemne, jest wynikiem uszkodzenia mózgu, nie natomiast złej woli.