tajna historia rzeszowa Ładowanie

Elementy stroju księży i duchownych

Na strój duchownych i księży składają się liczne elementy o różnej symbolice.

Choć każdy z nas bez problemów powiąże księdza z sutanną czy pastorałem, to nie zawsze wiemy, czym one tak naprawdę są i czym różnią się od innych elementów szaty liturgicznej.

Bardzo charakterystycznym elementem jest ornat, zakładany podczas odprawiania mszy na stułę i na albę.

Na plecach najczęściej wyhaftowany jest krzyż, czyli symbol jednoznacznie kojarzący się z religią katolicką.

Z racji swojej funkcji, czyli nakładania go na inne elementy stroju duchownego, uważany jest za element, który miłością przykrywa grzechy oraz słabości ludzkie.

Jednym z ciekawszych i mniej znanych elementów jest pasek, nazywany także cingulum.

To przede wszystkim symbol wstrzemięźliwości – księżą i ludzie duchowni powinni wystrzegać się pokus i żyć w zgodzie z przykazaniami boskimi czy kościelnymi.

Według niektórych symbolizuje on sznury, którymi został przywiązany Jezus Chrystus podczas biczowania.

Zazwyczaj funkcją tego sznura jest przepasania alby, aby dobrze się trzymała podczas odprawiania mszy.